Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Šenčur za leto 2020

14.11.2019 Marija T. 200