Sklep o oprostitvi najemnine za najem prostorov v lasti Občine Šenčur

02.06.2020 Anže K. 748

Povezane objave