OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

04 25 19 100
obcina@sencur.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednica Judita Aljančič
 • namestnica predsednice Marija Murnik
 • članica Marija Cankar
 • član Miro Peternel
 • član Zdravko Potočnik
 • namestnica člana Anica Brezar
 • namestnica člana Lucija Pretnar
 • namestnik člana Miroslav Erzin
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica Judita Aljančič
 • namestnica predsednice Marija Murnik
 • članica Vesna Bolka
 • članica Lucija Pretnar
 • član Jure Herlec
 • namestnik člana Miro Erzin
 • namestnik člana Jože Regina
 • namestnik člana Zdravko Potočnik
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednica Judita Aljančič
 • namestnica predsednice Marija Murnik
 • članica Vesna Bolka
 • članica Lucija Pretnar
 • član Roman Udir
 • namestnik člana Matjaž Burger
 • namestnik člana Miroslav Erzin
 • namestnik člana Janez Kadunc