OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

04 25 19 100
obcina@sencur.si
Člani (mandat 2018 - 2022)
 • predsednica, Mateja Likozar Rogelj
 • namestnica predsednice, Marija Murnik
 • članica, Marija Cankar
 • član, Miro Peternel
 • član, Zdravko Potočnik
 • namestnica člana, Anica Brezar
 • namestnica člana, Lucija Pretnar
 • namestnik člana, Miroslav Erzin
Člani (mandat 2014 - 2018)
 • predsednica, Judita Aljančič
 • namestnica predsednice, Marija Murnik
 • članica, Vesna Bolka
 • članica, Lucija Pretnar
 • član, Jure Herlec
 • namestnik člana, Miro Erzin
 • namestnik člana, Jože Regina
 • namestnik člana, Zdravko Potočnik
Člani (mandat 2010 - 2014)
 • predsednica, Judita Aljančič
 • namestnica predsednice, Marija Murnik
 • članica, Vesna Bolka
 • članica, Lucija Pretnar
 • član, Roman Udir
 • namestnik člana, Matjaž Burger
 • namestnik člana, Miroslav Erzin
 • namestnik člana, Janez Kadunc