Civilna zaščita občine Šenčur

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • poveljnik Civilne zaščite, Marijan Krajnik, Beleharjeva cesta 5, 4208 Šenčur
  • namestnik poveljnika CZ, Aleš Perič Močnik, Mlakarjeva ulica 40, 4208 Šenčur
  • Član štaba Civilne zaščite, Damijan Erzar, Prebačevo 76, 4000 Kranj
  • Član štaba Civilne zaščite, Matej Regina, Janka Puclja 3, 4000 Kranj
  • Član štaba Civilne zaščite, Anže Vehovec, Srednja vas 60, 4208 Šenčur
  • Član štaba Civilne zaščite, Aleš Puhar, Srednja vas 16a, 4208 Šenčur