Civilna zaščita občine Šenčur

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • poveljnik CZ Marijan Krajnik, Beleharjeva cesta 5, Šenčur
  • namestnik poveljnika Matej Martinjak, Pajerjeva ulica 16, Šenčur