Vloga za oprostitev plačila NUSZ za zavezance z nižjimi dohodki, prejemnike socialne pomoči ali zaradi prizadetosti zaradi naravnih nesreč

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku