Svet za preventivo in vzgojo

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Aleš Perič Močnik, Mlakarjeva ulica 40, Šenčur
  • član, Franc Kuhar, Srednja vas 50, Šenčur
  • članica, Slavka Weiseissen, Visoko 1d, Visoko
  • član, Boštjan Perko, Bleiweisova cesta 3, Kranj (za PP Kranj)
  • članica, Andreja Pintar, Mlakarjeva ulica 9a, Šenčur
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predsednik, Franc Kuhar, Srednja vas 50, 4208 Šenčur
  • Slavka Weisseisen, Visoko 1 d, 4212 Visoko
  • Andreja Pintar, Mlakarjeva ulica 9 a, 4208 Šenčur
  • Boštjan Perko, Bleiweisova c. 3, 4000 Kranj
  • Marjan Markun, Velesovska c. 6, 4208 Šenčur