Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šenčur-čistopis

Predpisi, na katere predpis vpliva