Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opramljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta Šenčur-jug OPC P2B

Predpisi, na katere predpis vpliva