Obvezna razlaga druge točke 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Šenčur in Srednja vas (Uradni list RS, št. 55/92, Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88, 31/95, 44/96, 43/97, 28/98, 33/98, sklep 14/02, 5/04, 19/04, 32/05, 9/06, 19/06, 31/07 in 1/08)

Predpisi, na katere predpis vpliva