Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur

Predpisi, na katere predpis vpliva