Obnova vodovodnega omrežja in gradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Visoko (sp. del) in Milje