Obnova vodovodnega omrežja in gradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Visoko (sp. del) in Milje

2747
Zaključeno
04.02.2011
07.06.2012