Gradnja čistilne naprave Trboje in komunalno urejanje naselij Trboje in Žerjavka

2812
V teku