Zapisnika nadaljevanja konst. seje in 1. redne seje Nadzorni odbor

Seja je potekala dne 19.02.2019 ob 18.00