Zahtevek za izplačilo enkratne dotacije novorojenčkom s stalnim bivališčem v občini Šenčur

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA