Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Šenčur v letu 2019

31.01.2019 Anže K. 739