Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šenčur

Predpisi, na katere predpis vpliva