Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šenčur

Predpisi, na katere predpis vpliva