Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za na območju občine Šenčur

Predpisi, na katere predpis vpliva